Oferta

System w odróżnieniu od innych systemów tj. odsuwanych i tradycyjnie otwieranych różni się tym, iż skrzydła bramy są podnoszone w górę z jednoczesnym składaniem się szczebli bramy równolegle do siebie, co daje to, że po całkowitym otwarciu się bramy skrzydło zajmuje bardzo mało miejsca obok słupka bramy. Taki system bramowy można instalować jako bramy nowe oraz na istniejących już słupkach stalowych bez żadnych dodatkowych wzmocnień czy fundamentów. Montaż nie jest skomplikowany i szybki do przeprowadzenia.

Bramy odsuwane wymagają w ziemi specjalnych betonowych zakotwień mogących równoważyć ciężar bramy po jej zasunięciu, zaś skrzydła muszą być dostarczane jako całe spawane elementy ze względu na wymaganą stabilność wymiarów konstrukcji wysuwanej na kilka metrów. Powoduje to, że montaż tych bram jest dłuższy i droższy.
Skrzydła bram otwieranych tradycyjnie również dostarczane są jako całe elementy i wymagają dosyć precyzyjnego ustawienia w płaszczyznach pionowej i poziomej aby przy całkowitym otwarciu nie wadziły o podłoże, zaś po zamknięciu spotykały się ze sobą tworząc jedną płaszczyznę. W zimie w celu otwarcia bramy trzeba odśnieżyć teren wokół bramy, aby umożliwić jej otwarcie.

Opisywane bramy podnoszone są w większości pozbawione wcześniej wymienionych wad. Posiadają za to opisane poniżej zalety.

1. Elementy skrzydła mogą być dostarczane w paczkach jako części do samodzielnego montażu lub kupione i montowane oraz serwisowane przez firmę naszej sieci dystrybucyjnej znajdującej się najbliżej miejsca instalacji bramy, których adresy będą podane na niedługo naszej stronie.

2. Napęd podnoszący skrzydła oraz same skrzydła bramy są elementami lekkimi co umożliwia przymocowanie bramy do istniejących słupków stalowych po uprzednim wywierceniu otworów na śruby mocujące.

3. Korzystanie z bramy bez odśnieżania. Jedynie w przypadku dużych opadów śniegu w dłuższym okresie czasu konieczne jest odśnieżanie wąskiego pasa pod szczeblami oraz punktu pod dolną poprzeczką przy całkowitym otwarciu bramy. Odśnieżanie to jest niezbędne, aby brama po otwarciu lub zamknięciu nie napotykała na opór ubitego śniegu gdyż wówczas będzie chciała się samoczynnie zamykać lub otwierać.

4. Skrzydła bramy po podniesieniu do końcowej pozycji zajmują niewielką szerokość, równą sumie szerokości zastosowanych szczebli oraz szczelin pomiędzy nimi pozostawionych dla osłabienia siły wiatru, co daje możliwość stosowania bram w takich miejscach gdzie bramy odsuwane i otwierane tradycyjnie nie mają zastosowania.

5. Możliwość korzystania z istniejących wcześniej furtek przy otwartej bramie.

6. Możliwość awaryjnego uruchamiania bramy w przypadku braku energii elektrycznej przy wykorzystaniu dwóch małych akumulatorów żelowych ( opcja dodatkowa ) dających energię na kilkanaście otwarć i zamknięć lub w ostateczności ręcznie - korbką.

7. Możliwość dokładnego dostosowania długości skrzydeł bramy do istniejącego rozstawu słupków poprzez przycięcie końców poziomych elementów nośnych do żądanego wymiaru ( dopasowanie zgrubne ) oraz przesuwanie ich w poziomym ramieniu napędu podnoszącego (dopasowanie precyzyjne ). Po tej czynności należy połączyć górny element nośny skrzydła z poziomym ramieniem mechanizmu podnoszącego za pomocą opasek.

8. Możliwość dostosowania wysokości bramy do ogrodzenia przez obcięcie długości sztachetek zgodnie z potrzebą.

Zasilanie silnika elektrycznego ze względów bezpieczeństwa nie może przekraczać 24V.

FORMULARZ ZAPYTANIA


Imię i Nazwisko:

E-mail:

Miejscowość:

Ulica:

Telefon kontaktowy:

Miejsce wolne do zamontowania bramy:
(szer. jednego napędu 27 cm)

mb

Ilość skrzydeł:
(Max dł. jednego skrzydła - lekkie do 2.6 mb., ciężkie do 4 mb. Brama dwuskrzydłowa - dwa napędy - lekkie lub ciężkie. Brama jednoskrzydłowa - jeden napęd - cięzki i jeden słupek.)

szt.

Wysokość szczebli / od - do:
(Dotyczy pozycji B do H w punkcie poniżej. Wartość "X" przedstawiona na rys. pozycji B.)

m

Kształt góry skrzydła:
(Dotyczy bram jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych. Dopłata zależna od kształtu i wysokości. Cena wyjściowa dotyczy pozycji A. Podaj literę wybranej opcji.)

          
         
           

Kształt spodu skrzydła:
(Widok z zewn. posesji. Dopłata zależna od wielkości skosu - nie dotyczy opcja A. Podaj literę wybranej opcji.)
       

       

Różnica w wysokości posadowienia napędów:
(Dotyczy pozycji B,C w punkcie powyżej. Wartość "X" przedstawiona na rys. pozycji B C.)

cm

Zakończenie szczebli górne:
(Obecnie dostępna opcja z zaślepką plastikową. Podaj literę wybranej opcji.)

Kolor wg palety RAL:
(Wzornik kolorów RAL powinien być dostępny w sklepach z farbami, tynkami itp. Niektóre kolory za dopłatą.)

słownie / nr RAL

Fotokomórka:
(Powoduje zatrzymanie i cofnięcie się skrzydła gdy w świetle bramy znajdzie się przeszkoda - opcja dodatkowa od 125 zł netto.)

tak/nie

Akumulatory awaryjne:
(Umożliwiają użytkowanie bramy w przypadku braku energii elektrycznej, ilość 2 lub 4 szt. - opcja dodatkowa - 140 zł netto.)

tak/nie

Ilość pilotów dodatkowych:
(W zestawie 2 szt. - każdy następny pilot 49 zł netto)

szt.

Sposób dostawy:

odbiór własny / kurier


1. Brama samonośna.
2. Otwierana do góry.
3. Możliwość otwarcia jednego skrzydła.
4. Osczędność miejsca po otwarciu.
5. Furtka obok, otwierana niezależnie.